Rata de generare a noilor bitcoine este constantă

EUR-Lex - IE - EN - EUR-Lex

Între timp, situația economică și măsurile de politică monetară adoptate de BCE au evoluat în mod substanțial. BCE va face tot ceea ce este necesar, în limitele mandatului său, pentru a sprijini zona euro în depășirea acestei crize. Menținerea tendinței de expansiune a fost sprijinită de condițiile favorabile de finanțare, de creșterea în continuare a ocupării forței de muncă și de orientarea ușor expansionistă a politicii fiscale, deși incertitudinile legate de schimburile comerciale internaționale au afectat îndeosebi sectorul prelucrător și investițiile.

Condițiile pe piețele forței de muncă din zona euro au continuat să se amelioreze în Acest declin a reflectat diminuarea contribuțiilor din chicago consiliul de bitcoin celor două componente mai volatile, produsele energetice și alimentele.

În acest context, în Consiliul guvernatorilor BCE a adoptat, în cadrul a trei runde succesive, măsuri de amplificare a caracterului acomodativ al politicii monetare. Acestea au inclus o nouă serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung, extinderea semnalelor privind orientarea viitoare a politicii monetare forward rvn btc tradingviewreducerea ratei dobânzii la facilitatea de depozit și reluarea programului de achiziționare de active.

La sfârșitul anului se consemnau unele semnale incipiente de stabilizare a dinamicii activității economice și de creștere ușoară a inflației de bază. Ca parte a procesului de evaluare a politicii monetare, Consiliul guvernatorilor ține seama de impactul eventualelor efecte secundare ale politicii noastre. În acest sens, a fost introdus un sistem pe două niveluri pentru remunerarea rezervelor, în cadrul căruia o parte din surplusul de lichiditate deținut de bănci este exceptată de la aplicarea ratei negative a dobânzii la facilitatea de depozit, pentru a prezerva transmisia politicii monetare prin intermediul băncilor.

Pe parcursul anuluiapetitul puternic pentru risc pe piețele rata de generare a noilor bitcoine este constantă și imobiliare a continuat să alimenteze acumularea de avarade btc legate de prețurile activelor, iar riscurile au rata de generare a noilor bitcoine este constantă în continuare în sectorul financiar nebancar aflat în expansiune.

Intrebari Frecvente

În urma consultărilor cu BCE, țările din zona euro au pus în aplicare o serie de măsuri macroprudențiale pentru reducerea riscurilor sistemice și consolidarea rezilienței la acestea.

Eurosistemul a continuat să depună eforturi pentru a asigura buna funcționare a sistemelor de plăți. Acestea au inclus preparative pentru înlocuirea TARGET2 cu un sistem nou, de ultimă generație, pentru decontarea pe bază brută în timp real, precum și adoptarea unei noi strategii pentru plățile de mică valoare. Strategia sprijină elaborarea unei soluții paneuropene determinate de piață pentru plățile la punctele de interacțiune, în vederea completării zonei unice de plăți în euro, care btc jeddah o reușită.

BCE continuă să analizeze cu atenție impactul schimbărilor climatice asupra perspectivelor stabilității prețurilor și asupra sistemului financiar. Aceasta include înțelegerea intensității emisiilor de dioxid de carbon aferente portofoliilor de creditare bancară și elaborarea unui cadru analitic pentru efectuarea unei analize-pilot privind testarea la stres a sectorului bancar din zona euro prin prisma riscurilor climatice.

cum de a face un portofel anonim bitcoin

BCE contribuie la eforturile de combatere a schimbărilor climatice prin propriile decizii de investiții și activități de mediu. În anuls-a reaccentuat importanța de a interacționa cu un public mai larg decât piețele financiare și experții în domeniu, precum și de a acorda mai multă atenție preocupărilor cetățenilor.

Frankfurt pe Main, mai Christine Lagarde Anul în cifre 1 Activitatea economică din zona euro s-a temperat pe fondul presiunilor inflaționiste scăzute După nivelul maxim consemnat la jumătatea anuluieconomia globală a încetinit considerabil în pe fondul unei intensificări puternice a incertitudinilor privind schimburile comerciale. Decelerarea a fost generalizată și sincronizată la nivelul țărilor.

Moderarea creșterii din s-a datorat cu precădere unei evoluții mai modeste a schimburilor comerciale internaționale, în contextul unor incertitudini prelungite pe plan mondial. Totodată, temperarea a fost atenuată de condițiile favorabile de finanțare, de creșterea în continuare a ocupării forței de muncă și de majorările salariale, de orientarea ușor expansionistă a politicii fiscale în zona euro, precum și de continuarea avansului — deși într-un ritm mai lent — al activității economice globale.

Piețele forței de muncă din zona euro au continuat să se îmbunătățească, în timp ce creșterea productivității a consemnat o decelerare substanțială. Presiunile inflaționiste au rămas la un nivel scăzut pe ansamblu. Condițiile favorabile de finanțare au sprijinit în continuare creșterea creditului și a masei monetare. Randamentele obligațiunilor guvernamentale din zona euro rata de generare a noilor bitcoine este constantă diminuat semnificativ, în timp ce cotațiile acțiunilor din zona euro au crescut în principal pe seama scăderii ratelor de actualizare.

Avuția gospodăriilor populației a fost susținută de câștigurile din reevaluarea patrimoniului imobiliar și a activelor financiare. După nivelul maxim atins la jumătatea anuluieconomia globală a încetinit considerabil, crescând într-un ritm cu mult sub media istorică și totodată cel mai redus de la criza financiară mondială Graficul 1.

Decelerarea globală a fost generalizată și sincronizată la nivelul țărilor. În marile economii dezvoltate precum Statele Unite, Regatul Unit și Japonia, aceasta a reflectat o scădere de la rate de creștere situate deasupra mediei.

În China, creșterea a înregistrat cel mai scăzut ritm din până în prezent și s-a situat aproximativ la nivelul potențial estimat la momentul actual. În alte economii de piață emergente importante, expansiunea a fost în general modestă, reflectând parțial o redresare lentă după recesiunile recente.

Ziarul Financiar - stiri economice de ultima ora

Graficul 1 variații procentuale anuale; date trimestriale Sursa: Haver Analytics, surse de date naționale și calcule BCE. Notă: Datele agregate la nivel regional sunt calculate folosind PIB ajustat cu ponderile pe baza parității puterii de cumpărare. Liniile continue indică datele până în trimestrul IV Liniile întrerupte indică mediile pe termen lung între trimestrul I și trimestrul IV Cele mai recente date se referă la 10 martie Încetinirea aur btc tradingview globală s-a datorat declinului consemnat de producția sectorului prelucrător și decelerării considerabile înregistrate de dinamica schimburilor comerciale și a investițiilor.

Dinamica schimburilor comerciale și a investițiilor a înregistrat o decelerare considerabilă înîn urma intensificării puternice a incertitudinilor privind schimburile comerciale Perspectiva pieței btc privind schimburile comerciale s-au intensificat puternic și s-au menținut la un nivel ridicat, slăbind economia globală. Tensiunile comerciale dintre Statele Unite și China au escaladat, după cum sugerează o gamă de indicatori diferiți[ 1 ].

Ambele țări au majorat tarifele aplicate schimburilor comerciale bilaterale. Până la finele anului majoritatea schimburilor comerciale bilaterale SUA-China făcuseră obiectul unor majorări tarifare. Acordul a fost semnat la 15 ianuarie Pe fondul tensiunilor ridicate privind schimburile comerciale, majorarea tarifelor a determinat declinul accentuat al schimburilor comerciale, în timp ce intensificarea incertitudinilor și deteriorarea încrederii în economie au frânat creșterea investițiilor în Graficul 2.

Graficul 2 variații procentuale anuale; date trimestriale Sursa: Haver Analytics, surse de date naționale și calcule BCE. Notă: Dinamica schimburilor comerciale internaționale este definită ca dinamica importurilor globale inclusiv zona euro.

Liniile întrerupte indică mediile pe termen lung între trimestrul IV și trimestrul IV Inflația totală a scăzut, dar inflația de bază s-a menținut relativ stabilă Inflația la nivel mondial a rămas modestă înreflectând ritmul redus de creștere economică globală Graficul 3.

Notă: Cele mai recente date se referă la luna decembrie Prețurile petrolului au fluctuat, ca urmare a dinamicii ofertei de petrol și a anticipațiilor privind cererea globală Prețurile petrolului au fluctuat în cursul anului, ca urmare a dinamicii ofertei de petrol în prima jumătate a anului și a anticipațiilor privind cererea globală în a doua jumătate a anului.

În a doua jumătate a anului, prețurile petrolului au coborât în contextul preocupărilor legate de tensiunile privind schimburile comerciale și rata de generare a noilor bitcoine este constantă eventualul impact asupra economiei globale.

Un curs rapid despre marea schimbare a minării Dintre toate regulile implementate în codul bitcoin, sunt puține care să fie la fel de importante ca limita de producție bitcoin. Ce este înjumătățirea recompensei bitcoin? Codul dictează că doar 21 de milioane de monede se vor emite în total de-a lungul existenței monedei bitcoin. Limitând numărul total de bitcoini care ar putea să fie creați, Satoshi Nakamoto a reușit să stabilească o sumă de date disponibilă.

Efectele întreruperii producției în Arabia Saudită după un atac cu dronă pe 14 septembrie au fost temporare, în condițiile în care stocurile mari și restabilirea rapidă a rata de generare a noilor bitcoine este constantă de producție au contribuit la amortizarea șocului. În termeni bilaterali, această evoluție a fost determinată de deprecierea monedei euro față de dolarul SUA și yenul japonez.

Cursul de schimb al euro față de lira sterlină a scăzut de asemenea, dar a înregistrat o volatilitate semnificativă pe tot parcursul anuluiîn principal pe seama modificărilor consemnate de evoluția procesului Brexit.

Notă: Cursul de schimb nominal efectiv față de valutele a 38 dintre cei mai importanți parteneri comerciali.

bitcoin data de lansare

Cele mai recente date se referă la 31 decembrie Riscurile la adresa perspectivelor privind creșterea economică globală au fost în sensul scăderii La finele anului perspectivele privind creșterea economică globală implicau o moderare a acesteia pe fondul ajungerii la maturitate a ciclului economic în economiile dezvoltate și al intrării treptate a Chinei pe un trend de creștere mai redus, în timp ce redresarea din alte economii de piață emergente se menținea fragilă.

Aceste perspective erau marcate de incertitudini și, pe ansamblu, riscurile la adresa activității economice globale erau în sensul scăderii[ 2 ]. În măsura în care evoluția modestă din sectorul prelucrător se extindea la sectorul serviciilor, activitatea economică globală putea consemna o decelerare mai rapidă. În China, o încetinire mai puternică putea avea un efect mai amplu asupra economiei rata de generare a noilor bitcoine este constantă, în timp ce o escaladare a disputei comerciale ar fi exacerbat impactul negativ asupra fluxurilor comerciale globale.

Concluzii și recomandări 1. Sectorul bancar și al asigurărilor cunoaște, în ultimele decenii, o continuă înnoire sub aspectul tehnologiei, reglementărilor și al evoluției nevoilor și așteptărilor clienților. Noile modele în materie de investiții, economii, asigurări și transferuri de fonduri permit unui număr tot mai mare de persoane să participe la proiecte de diferite dimensiuni.

În Europa, în special, exista riscul ca Statele Unite să impună tarife comerciale unor bunuri dintr-o serie de țări. În general, intensificarea tensiunilor geopolitice putea avea o influență adversă asupra creșterii economice globale și asupra schimburilor comerciale. În plus, în pofida unei ieșiri ordonate a Regatului Unit din Uniunea Europeană, existau incertitudini privind viitoarea relație UE-UK, iar rezultatul negocierilor continua să fie un risc în sensul scăderii.

Totodată, reevaluarea abruptă a activelor pe piețele financiare internaționale putea diminua apetitul pentru risc la nivel global și putea afecta activitatea economiei reale. Spre deosebire de decelerarea creșterii care a avut loc în și care a fost determinată de moderarea dinamicii atât a cererii externe, cât și a cererii interne, temperarea creșterii în s-a datorat cu precădere unei evoluții semnificativ mai modeste a rata de generare a noilor bitcoine este constantă comerciale internaționale, în contextul unor incertitudini prelungite pe plan mondial.

Ce este înjumătățirea recompensei bitcoin? Un curs rapid despre marea schimbare a minării

Totodată, expansiunea zonei euro a continuat să fie sprijinită de condițiile favorabile de finanțare, de creșterea în continuare a ocupării forței de muncă și de majorările salariale, de orientarea ușor expansionistă a politicii fiscale în zona euro și de continuarea avansului — deși într-un ritm mai lent — al activității economice globale.

Sectoarele orientate către piața internă au manifestat un grad mai ridicat de reziliență în Creșterea economică în anul a fost determinată de sectorul serviciilor și de cel al construcțiilor, care au manifestat în continuare reziliență pe seama cererii interne robuste din zona euro. Activitatea din sectorul industrial a continuat să se tempereze în zona euro Graficul 6reflectând repercusiunile rata de generare a noilor bitcoine este constantă ale încetinirii cererii externe.

În schimb, a existat doar un număr limitat de semnale care au indicat că dinamica mai modestă a cererii externe a afectat serviciile în anul [ 3 ]. Notă: Cele mai recente date se referă la trimestrul III Încererea internă a continuat să aibă o contribuție pozitivă la creșterea economică din zona euro, pe seama condițiilor favorabile de finanțare și a ameliorării piețelor forței de muncă.

EUR-Lex Access to European Union law

Consumul privat și încrederea consumatorilor au rămas reziliente în anul a se vedea Caseta 1. Cheltuielile populației au fost sprijinite de creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și de majorările salariale, care au dus la avansul veniturilor agregate din muncă.

După încetinirea treptată începând cuinvestițiile corporative s-au menținut moderate în Mediul extern mult mai puțin dinamic și intensificarea incertitudinilor globale au afectat deciziile firmelor privind investițiile. În pofida acestui fapt și a evoluțiilor modeste înregistrate de rentabilitatea companiilor, dar și a scăderii gradului de utilizare a capacităților de producție, investițiile corporative au continuat să aibă o contribuție pozitivă la creșterea economică, susținută de condițiile favorabile de finanțare.

Creșterea investițiilor în produse de proprietate intelectuală, care manifestă tendința rata de generare a noilor bitcoine este constantă a fi volatilă, a fost deosebit de puternică[ 4 ]. Totodată, investițiile în obiective rezidențiale au consemnat o încetinire după redresarea puternică, prelungită din anii anteriori, în paralel cu o moderare a ritmului de creștere a piețelor imobiliare în zona euro. Această decelerare rata de generare a noilor bitcoine este constantă reflectat în principal constrângeri tot mai accentuate pe partea ofertei de locuințe — în special legate de deficitul de forță de muncă, de blocaje în procesul de reglementare și de procesul de reducere a datoriilor — care au limitat creșterea în sectorul construcțiilor în cursul anului Caseta 1 Consumul și încrederea populației au rămas reziliente Însectorul serviciilor și cel al comerțului cu amănuntul au rămas, în comerț monero pentru bitcoin, reziliente în contextul încetinirii activității economice în zona euro, în pofida unei relative moderări a creșterii în aceste sectoare.

Consumul privat este o componentă importantă a cererii în sectorul serviciilor și în cel al comerțului cu amănuntul. În acest sens, în prezenta casetă se realizează o analiză mai aprofundată a încrederii consumatorilor din zona euro, examinându-se factorii explicativi ai rezilienței relative a cheltuielilor de consum.

Încrederea consumatorilor s-a stabilizat și s-a menținut mai bine decât în alte sectoare.

Urmatoarea Miscare Bitcoin? La ce sa ne asteptam! Update 23.06.2021

Încetinirea creșterii economice din a reflectat îndeosebi evoluția mai modestă a schimburilor comerciale internaționale, alături de incertitudinile ridicate la nivel mondial care, la rândul lor, au afectat mai ales sectorul industrial din zona euro. În același timp, sectorul serviciilor și cel al comerțului cu amănuntul au rămas reziliente, în pofida unei relative moderări. Acest aspect este evidențiat în Graficul A, care prezintă indicatorul de încredere în diferite sectoare economice din zona euro.

După cum se poate observa, încetinirea din sectoarele orientate mai mult către piața internă și anume, construcțiile, serviciile, comerțul cu amănuntul și gospodăriile populației a fost mult mai puțin pronunțată decât în industrie.

Consumul bitcoin depozit minim a rămas, în ansamblu, rezilient în Înavansul ce se tranzacționează în prezent bitcoin la privat a fost susținut de creșterea în continuare a venitului disponibil real, care, la rândul său, a fost sprijinită de o piață rezilientă a forței de muncă.

Veniturile din muncă au beneficiat atât de majorarea în continuare a salariilor, cât și de consolidarea suplimentară, deși într-un ritm mai lent, a ocupării forței de muncă. În plus, este posibil ca impozitele directe, contribuțiile sociale și transferurile să fi avut, în ansamblu, o ușoară influență pozitivă asupra creșterii veniturilor, spre deosebire de anulcând acestea au continuat să exercite un efect inhibitor Graficul B.

Totuși, contribuția din partea excedentului de exploatare și a veniturilor din proprietate, a căror evoluție tinde să fie strâns legată de activitatea economică, a devenit ușor negativă îndupă valorile pozitive înregistrate începând cu anul Graficul B Consumul privat și venitul disponibil real variații procentuale anuale; contribuții exprimate în puncte procentuale Sursa: Eurostat și calcule BCE.

Factorii determinanți ai încrederii consumatorilor Indicatorul de încredere a consumatorilor calculat de Comisia Europeană reprezintă media a patru subindici referitori la percepția asupra evoluțiilor financiare și economice din perioada anterioară, precum și la așteptările privind evoluțiile viitoare pe o perioadă de 12 luni Graficul C [ 5 ].

Un subindice se referă la evaluarea situației economice generale în țara respectivă, iar ceilalți au legătură cu situația financiară a gospodăriilor populației. Analizând evoluțiile acestor subindici, se poate observa că gospodăriile populației au aprinderea de retragere a bitcoinului href="http://1001bricks.ro/volumul-de-tranzacionare-bitcoin-fals.php">volumul de tranzacționare bitcoin fals o opinie relativ mai favorabilă cu privire la situația personală, ceea ce reflectă cu precădere persistența caracterului rezilient al pieței forței de muncă, care a protejat în mare măsură veniturile populației de efectele încetinirii creșterii economice.

Graficul C Consumul privat și încrederea consumatorilor variații procentuale anuale; solduri procentuale standardizate Sursa: Eurostat, Comisia Europeană și calcule BCE. Notă: Datele din sondaj au fost standardizate în raport cu deviația medie și standard a creșterii anuale a copenhaga bitcoin privat începând din Evoluțiile robuste de pe piața forței de muncă, corelate cu majorările salariale, alături de condițiile favorabile de finanțare și de ameliorarea situației financiare a gospodăriilor populației reprezintă principalii factori explicativi ai menținerii încrederii consumatorilor din zona euro la niveluri ridicate însprijinind consumul privat.

În contextul cererii interne reziliente și al cererii externe reduse, BCE continuă să monitorizeze îndeaproape datele noi pentru a evalua riscul efectelor de propagare negative din sectorul extern către sectorul intern. Sectorul extern a avut o contribuție netă negativă la PIB al zonei euro în Cu excepția exporturilor către Statele Unite, care au crescut într-un ritm mai lent, declinul a fost generalizat, în principal din cauza evoluțiilor nefavorabile ale exporturilor de bunuri de capital și de autoturisme.

Schimburile comerciale în interiorul zonei euro au scăzut de asemenea, în special ca urmare a reducerii accentuate de la nivelul bunurilor intermediare, care a reflectat disfuncționalitățile lanțurilor de producție rata de generare a noilor bitcoine este constantă zona euro. Piețele forței de muncă din zona euro au continuat să se rata de generare a noilor bitcoine este constantă, în timp ce creșterea productivității a înregistrat o decelerare substanțială Piețele forței de muncă din zona euro au continuat să se amelioreze în Piețele forței de muncă din zona euro au continuat să se amelioreze în Graficul 7.

Această ameliorare a fost un element cheie care a sprijinit activitatea economică în anul Potrivit unei analize bazate pe indicatorii sintetici ai pieței forței de muncă, nivelul trade panel mt4 pe piețele forței de muncă a fost apropiat în trimestrul II de vârful atins anterior crizei. Totodată, ritmul de creștere consemnat de piețele forței de muncă s-a menținut peste media pe termen lung, deși, recent, s-a moderat într-o oarecare măsură[ 6 ].

Evoluția favorabilă a piețelor forței de muncă a avut loc pe fondul continuării creșterii ofertei de forță de muncă, ilustrând parțial participarea în număr mai mare a persoanelor ocupate mai vârstnice, consecință a reformelor anterioare care au majorat vârsta legală de pensionare[ 7 ]. Graficul 7 Indicatorii pieței forței de muncă pondere procentuală în forța de muncă; variație trimestrială; date ajustate sezonier Sursa: Eurostat.

Notă: Cele mai recente date se referă la trimestrul IV Totuși, dispersia ratelor șomajului la nivelul țărilor din zona euro s-a menținut ridicată.

Economia digitală necesită monitorizare Digitalizarea are efect asupra variabilelor care sunt relevante pentru politica monetară Potrivit literaturii de specialitate, digitalizarea are impact asupra mai multor variabile economice fundamentale care sunt relevante pentru politica monetară. Dovezile empirice privind efectele digitalizării sugerează că este posibil ca acestea să stimuleze activitatea și productivitatea, în timp ce efectul general asupra inflației nu este clar deocamdată[ 9 ].

General Ce sunt bitcoinii?

Îngradul de digitalizare a economiilor din UE a variat între aproximativ 40 în cazul celor mai puțin digitale și circa 70 pentru cele mai digitale economii, potrivit Indicelui economiei și rata de generare a noilor bitcoine este constantă digitale Digital Economy and Society Index — DESI al Comisiei Europene Graficul 8.

Deși au consemnat rezultate relativ similare în ceea ce privește conectivitatea, economiile din UE au înregistrat o omogenitate mai redusă la nivelul capitalului uman, al utilizării internetului, al integrării tehnologiei digitale și al serviciilor publice digitale. Graficul 8 Indicele economiei și societății digitale în Sursa: Comisia Europeană. Politicile structurale ar trebui să contribuie la soluționarea principalelor probleme Implementarea recomandărilor privind politicile a continuat să fie modestă în anul Implementarea politicilor structurale în țările din zona euro trebuie intensificată în mod substanțial în vederea stimulării productivității și a potențialului de btc piețele sigură în zona euro, reducerii șomajului structural și sporirii rezilienței economiei.

Sunt vizate politicile structurale menite să amelioreze funcționarea piețelor forței de muncă, să sporească concurența pe piața bunurilor și serviciilor și pe piața factorilor de producție și să consolideze mediul de afaceri[ 10 ]. Totodată, sunt necesare politici structurale care să contribuie la soluționarea problemelor actuale și viitoare generate, de exemplu, de îmbătrânirea populației, digitalizare și schimbările climatice.

Recomandările specifice fiecărei țări RST se referă la recomandări ajustate în funcție de caracteristicile fiecărei țări privind stimularea creșterii economice și rezilienței.

robinoh bitcoin trade

RST sunt aprobate de statele membre în Consiliul European. Orientarea ușor expansionistă a politicii fiscale a reprezentat un sprijin relativ pentru activitatea economică Ponderea în PIB a deficitului bugetar agregat din zona euro a crescut ușor pe seama unei orientări ușor expansioniste a politicii fiscale După ce timp de cinci ani a fost relativ neutră, orientarea politicii fiscale din zona euro[ 12 ] a devenit expansionistă, deși într-o ușoară măsură, în Graficul 9.

Relaxarea orientării a sprijinit activitatea economică în zona euro.

Search Results

Aceasta a reflectat măsurile fiscale expansioniste care au fost implementate în unele țări membre importante, în principal scăderi ale impozitelor directe, precum și majorări ale cheltuielilor publice. Scăderea soldului bugetar a reflectat orientarea mai expansionistă a politicii fiscale, care a fost parțial compensată de economisirile la nivelul plăților de dobânzi, în timp ce contribuția componentei ciclice s-a menținut, în mare parte, nemodificată.

Cu toate acestea, ponderea datoriei în PIB a rămas ridicată într-o serie de țări. La reducerea ponderii datoriei agregate au contribuit diferențialele favorabile dintre rata dobânzii aferentă datoriei publice și ritmul de creștere economică, precum și soldurile primare pozitive, dar în scădere. Acest declin a reflectat, în esență, diminuarea contribuțiilor din partea celor două componente mai volatile, produsele energetice și alimentele.

Scăderea inflației totale a fost determinată de încetinirea dinamicii prețurilor produselor energetice și ale alimentelor, în timp ce inflația de bază a rămas la un nivel modest. Scăderea ratei medii anuale a inflației în anul comparativ cu valoarea din a reflectat îndeosebi evoluția prețurilor produselor energetice.

bitcoin piața capului semnificație

Contribuția dinamicii prețurilor alimentelor la inflația IAPC totală a scăzut de la 0,4 puncte procentuale în la 0,3 puncte procentuale în

Informațiiimportante